John Lennon

Letra de I Do Not Want to Be Soldier

Letras de John Lennon

"I Do Not Want to Be Soldier"

Well, I don't wanna be a
Soldier mama, I don't wanna
Die
Well, I don't wanna be a
Sailor mama, I don't wanna
Fly
Well, I don't wanna be a
Failure mama, I don't wanna
Cry
Well, I don't wanna be a
Soldier mama, I don't wanna
Die
Oh no oh no oh no oh no
Well, I don't wanna be a
Rich man mama, I don't wanna
Cry
Well, I don't wanna be a
Poor man mama, I don't wanna
Fly
Well, I don't wanna be a
Lawyer mama, I don't wanna
Lie
Well, I don't wanna be a
Soldier mama, I don't wanna
Die
Oh no oh no oh no oh no oh no
Oh no
Well, I don't wanna be a
Beggar mama, I don't wanna
Die
Well, I don't wanna be a
Thief now mama, I don't wanna
Fly
Well, I don't wanna be a
Churchman mama, I don't wanna
Cry
Well, I don't wanna be a
Soldier mama, I don't wanna
Die
Oh no oh no oh no oh no