Alpha Blondy

Letra de Sebe Allah Y'e

Letras de Alpha Blondy

"Sebe Allah Y'e"

La ila ilalao Mahamadou rassoulilaï
Mahamadou rassoulilaï
Sébé Alla yé, sélé Allah yé... sé
Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé
Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé, yé sé
Sébé Alla yé, n'ko sébé Allah yé sé 
Sé mibi néyé
Sé mibi iléyé
Allah kodi iléda
Ni mi-bi iléla
Ni mi-bé néla
Allah kohodo anougou la
Sé mibi iléyé
N'ko sé mibé n'néyé
Massa ko oni annougoula 

Téré béyé
Kalo béyé
Fôgnon ni dji béyan
Mogohou béye
Sogohou béye
Djinanhou fanan béhantchêman
Téré béyé 
Kalo béyé 
Fôgnon ni dji béyan 
Mogohou béye 
Sogohou béye 
Djinanhou fanan béhantchêman 

N'ko sébé Allah yé, sébé Alla yé sé 
Sébé Allah yé, sébé Allah yé sé 
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé, sé, sé 
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé 
Séri séri, n'gouyé séri n'téri 
Séri séri Allah dari n'téri 

Dougoukoro bé ansé kôro 
Sangoro béankounan 
Dougoukoro béansé kôrô 
Lolohou béankounan 
Séri séri, n'gouyé séri n'téri 
Séri séri massa dari n'téri