Alpha Blondy

Letra de Amour Papier Long

Letras de Alpha Blondy

"Amour Papier Long"

Ako N'gna fôh di !!
N'mé ni ko fôh di san !
N'ma kédi
Amour papier longueur...
N'tala bi, N'tala sini !
Amour papier longueur...
N'tala, N'tala, N'tala, dê !!
Amour papier longueur
N'tala bi, N'tala sini !!
Amour papier longueur
N'tala, N'tala, N'tala, dê !!

Ni-N'ko kélé
Iko fla !!...
N'terihou be ni-N'gné touman mi
Ibé N'maroya...
Iko wari, N'go di-i-man
Iko sani, N'go di
Ilko kanou, N'ga N'ga N'yêrê di
Al-bi, albi, albi-san, I darakan-gbo
Darakan gbo yo soufê bo-kê-la
I-darakan gbo yo soufê bo-kê-la
Ni-ngo kélé, ibé N'foudé
Yôrôbê, ibé N'foudé
Ni N'ko N'go ibé N'foudé
Touman-bê ibé N'foudé
N'go, alé Amour papier longueur ni
N'tala bi, N'tala sini dê !
Amour papier longueur
N'tala, N'tala, N'tala dê...
Amour papier longueur
N'tala bi, N'tala sini
Amour papier longueur
N'tala, N'tala, N'tala !!

Tu n'écoutes que les kpakpatos
Tu ne crois qu'aux kpakpatos
Tu n'écoutes que les djahelis,
Les nafigui et les sotchila
Tu n'écoutes que les kpakpatos
Tu ne crois qu'aux kpakpatos
Tu n'écoutes que les Djahelis et les nafigui
même les Karaban' tchi Ahow !!
Ni-ngo kélé, ibé N'foudé


Yôrôbê, ibé N'foudé
Ni N'ko N'go ibé N'foudé
Touman-bê ibé N'foudé
N'go, alé Amour papier longueur ni
N'tala bi, N'tala sini dê !
Amour papier longueur
N'tala, N'tala, N'tala dê...
Amour papier longueur
N'tala bi, N'tala sini
Amour papier longueur
N'tala, N'tala, N'tala !!
Et tu dis fitfy fifty, kif-kif ]bis
Et on est quitte ]