Alpha Blondy

Letra de Fulgence Kassy

Letras de Alpha Blondy

"Fulgence Kassy"

Kassanguê djon bênan Kassangué
Kabourou, djon bênan kabourou..
Kassanguê djon bênan Kassangué
Kabourou, djon bênan kabourou..

Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi oh!
Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi dê!
Alkiaman lôlo'n Allah benan djodi-Iman
Alkiaman lôlo'n Allah benan djodi-Iman
I sala lo'n mi-nan Demissin-Hou Kassila
I sala lo'n mi-nan Tchê-kôrôbah-hou Kassila
I sala lo'n mi-nan Moussohou Kassila

Kana Kassi Baferemory Kana Kassi oh!
Kana Kassi Charloux Coulibaly Kana Kassi dê
Yômati Kiama Allah bénan djo-di Iman
Yômati Kiama Allah bénan djo-di Iman
I sala lo'n minan Gnindji-oh!
I sala lo'n minan Gnindji-Ehê!
I sala lo'n minan Gnindji-oh ah!
Sandji oh! Allah Gnin-dji..
Sandji oh! Allah Gnin-dji..
Sandji Oh! Allah Gnin-dji..
Sandji eh! Allah Gnin-dji..

Kassanguê djon bênan Kassangué
Kabourou, djon bênan kabourou..
Kassanguê djon bênan Kassangué
Kabourou, djon bênan kabourou..

Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi oh!
Kana Kassi Charloux Coulibaly Kana Kassi dê
I sala lo'n mi-nan Gnin-dji oh ah!
I sala lo'n mi-nan Gnin-dji Eh hê!
Sandji oh! Allah Gnin-dji..
Sandji oh! Allah Gnin-dji..
Sandji Oh! Allah Gnin-dji..
Sandji eh! Allah Gnin-dji..
Nan-Massa Ambé-balo
Nan-Massa Ambé-balo (ad lib)
(repeat until fade)