Sash!

Letra de Ganbareh (Radio Edit)

Letras de Sash!

"Ganbareh (Radio Edit)"

Kankoku to nihon e ykoso!
(Welcome to South Korea and Japan!)
Ganbare!
(Give your best!)

Wa^rudo kappu ni-sen-ni -nen (World Cup 2002), zen sekai ga nihon to kankoku ni chuumoku shimasu.
(The entire world is looking at Japan and South Korea for the World Cup 2002.)

Ganbare!
(Give your best!)
Ganbare!
(Give your best!)

Wa^rudo kappu ni-sen-ni -nen (World Cup 2002), zen sekai ga nihon to kankoku ni chuumoku shimasu.
(The entire world is looking at Japan and South Korea for the World Cup 2002.)

Ganbare!
(Give your best!)
Ganbare!
(Give your best!)

Wa^rudo kappu ni-sen-ni -nen (World Cup 2002), zen sekai ga nihon to kankoku ni chuumoku shimasu.
(The entire world is looking at Japan and South Korea for the World Cup 2002.)

Ganbare!
(Give your best!)
Ganbare!
(Give your best!)

Wa^rudo kappu ni-sen-ni -nen (World Cup 2002), zen sekai ga nihon to kankoku ni chuumoku shimasu.
(The entire world is looking at Japan and South Korea for the World Cup 2002.)

Ganbare!
(Give your best!)
Ganbare!
(Give your best!)

Mina, ganbare!
(Everyone, give your best!)