Super Junior

Letra de You Are The One

Letras de Super Junior

"You Are The One"

Nepume kog angyoso durodon 
 gyoulbadaui padosoriga 
 jigum hurun nunmure shidgyojyo borijanhayo 
 uljimalgo gude narulbwayo 

You are the one 
 ojig nomani nesarang 
 you are the sun 
 tasuhi gamsaon miso 
 you are my love 
 to na yogshi gudemane ojig dan han saram 
 onjekajina gyothe issoyo 

Nunmulmankhum sarangun giphojyo 
 aphunmankhum to oruni doeyo 
 maumi dagnundero gujo gorogamyon 
 doenungorago nan midgoshiphoyo 

You are the one 
 oredwejiman marhalge 
 you are the sun 
 hangsang nopuniyodangol 
 you are my love 
 to gakkumun hangorum mankhume dwieso 
 nomu gakkaulka mangsoryodangol 

Onunal gasumsog barami buldorado 
 guane narul kog jabgo nohji marayo gudeyo 
 gu usumuro nal jabajwoyo 

You are the one 
 oredwejiman marhalge 
 you are the sun 
 hangsang nopuniodangol 
 you are my love 
 to gakkumun hangorum mankhume dwieso 
 nomu gakkaolka mangsoryodangol 

You are the one 
 ojig nomani ne sarang 
 you are the sun 
 tasuhi gamsaon miso 
 you are my love 
 to na yogshi gudemane ojig dan han saram 
 onjekajina gyothe issoyo