2NE1

Letra de It Hurts

Letras de 2NE1

"It Hurts"

[CL]
 Watashi no age tamo no
 Ano ichita kotto
 Kondo aa no koto wa ke au no
 Meno sameru kisumo
 Ai no kotobamo futari mo tameno yakusokuda ta noni

[Minzy]
 Oi ni oshiru namida
 Boku isaru sono tabi
 Deokure nanda tto
 Omoi shiru kedoo oh
 Masa aka na keo kuo
 Asure nare oshinai

[Dara}
 Ana i ko ino obai

[Bom]
 Mitori ni agetta
 Sora wa to temo
 Tto okute
 Kitto koniamo
 Aerai nara
 Oh apa apa apa ahah

[Minzy]
 Egai te tase kaiga
 Meno maide kiete mou
 Kora nando datte oikaketteru

[CL]
 Akirume no wa rusatto
 Kono ishi tsuzao
 Ana tta wa itsumo
 Komette kure deta deshou oh

[Bom]
 Mani mou na katta kao ne
 Soyonara wa ia darou
 Koari no konai
 Ajima ri to shi mmmmh shite ka no
 Imo nara mou to okide
 Tasashikude kiru kara

[Dara]
 Yo ke ikuru shii no kara

[CL]
 Kome ni
 Nara nai
 Kokoro ga tada
 Sakebu yo oooooh
 Kitto koniamo
 Aerai nara
 Ouh apa apa apa ahah

[Minzy]
 Sou ka koniamo modo mena

[CL]
 Demo anda ni omo taki moshiwa oso jenai kara

[Dara]
 Kana onara mou oshitto zuka mitai soru subete

[Bom]
 No way i can't recognize you're not mine anymore
 You're not mine anymore
 You're not mine anymore
 You're not mine anymore

Oooooooh ! Aitari masuku ni iiiih
 Taisukirata ana ta ni iiiih
 Nado ouh oh sou
 Ashikameru
 Ouh apa apa apa ahah
 Apa apa ahah
 Apa apa ahah