Clannad

Letra de Eirigh Is Cuir Ort

Letras de Clannad

"Eirigh Is Cuir Ort"

Eirigh 's cuir ort do chuid éadaigh Go mbearraidh mé féin do chúl
Go dté muid 'soir easpag na hÉirne Go gceangaltar mé 'gus tú
Bhí grá 's cion agam féin ort A chuid 'en tsaol éalaigh liom
'S nach duine dona gan chéill A scarfadh ó chéile sinn

Cuirimse croí ar a' phósadh 'S ar bhuachaillí óga an tsaoil
Nárbh fhearr dófa cailín deas óg acu Ná bean agus puntaí léi
Oíche mhór fhada sa gheimhreadh Nár dheas bheith 'súgradh léi
'Bhfarras a' chailleach 'srannfaí 'S í 'tarraingt a' plaincead léi

Dé Máirt a rinneadh mo chleamhnas Mo chreach 's m'amhgar géar
Ghlac mise comhairle mo mhuintir 'S pairt mhór do m'aimhleas é
Pósadh mise gan amhras Ar shamhailt do mhnaoi gan scéimh
'S níl aon chailín dá gcasfaí sa ghleann damh Nach rachainn 'un cainte léi

Nuair a théimse 'un Aifrinn Dé Domhnaigh 'Sé fhiafraíos gach óigfhear daom
'Chormaic, an bhfuil tusa pósta? Ná an airíonn tú an óige 'choích'?
'Sé abraim is deirim féin leofa Go n'aireochainn go mór fa-raor
'S an méid agaibh atá gan pósadh Gur agaibh atá spórt an tsaoil

Ach gheobhaidh mé hata 'gus bróga Agus éireochaidh mé óg arais
Agus rachaidh mé amach go Gleann Domhain Sin an áit a bhfuil mórán ban
Go bhfaghaidh mé cailín deas óg ann A shiúlas a' ród go glan
'S nárbh fhearr liomsa leis na mná móra Ná cailleach Ghleann Domhain 's a ba

extra verses:
Aisling a chonaic mé aréir ar leaba agus mé i mo luí,
Go dtáinig sí chugam mar fhéirín, ainnir na gciabhfholt buí
Bhí a órfholt snoite go féar léi, is níl tuile da mhéid nach gclaíodh,
Ó is, a Rí, ér mhiste do chléir é, dá gcodlóinn aréir le mnaoi?

Is trua gan mise is an niamh bheag na leice mílte ó chuan,
In oileán an Chlochair Bhig Chraobhaig mar a thiteas na néalta chun suain,
An áit a mbíonn an nead ag an éanlaith, an fiolar, an ghéag is an chuach,
Chuirfinnse gease ar an éan bheag solas an lae thabhairt uainn

(title translated; Arise And Dress Yourself)
Another Donegal love song where the composer longs desperately to elope with his loved one to a place where he is surrounded only by nature's undisturbed beauty.