Clannad

Letra de Dulaman

Letras de Clannad

"Dulaman"

A'nion mhin o, sin anall na fir shuiri,
A mhaithair mhin o! cuir na roithlean go dti me.

Dulaman na Binne Bui, Dulaman Gaelach
Dulaman na farraige, "s e b"fhearr a bhi in Eirinn

Ta cosa dubha dubailte ar an dulaman gaelach
Ta dha chluais mhaol ar an dulaman gaelach

(chorus)

Rachaimid go Doire leis an dulaman gaelach,
Is ceannoimid broga daora ar an dulaman gaelach

(chorus)

Broga breaca dubha ar an dulaman gaelach
Ta bearead agus trius ar an dulaman gaelach

(chorus)

O chuir me sceala chuici, go gceannoinn cior di,
'Se an sceal a chuir si chugam, go raibh a ceann ciortha.

(chorus)

O cha bhfaigheann tu mo 'nion, arsa an dulaman gaelach,
Bheul, fuadoidh me liom i, arsa an dulaman maorach.

(chorus)