Bob Marley

Letra de Hypocrites

Letras de Bob Marley

"Hypocrites"

Dip for diplomatic; 
'Yp for hypocratic; 
Dry for dry-land tourist; 
Tup for Topper Norris! 

See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! Man, go! 

Dem cut - cut - cut against 'em one another; 
Cut - cut - cut against 'em one another. 
Oh, them teach to love one another; 
Oh, them teach to love one another. Man, go! 

Dem a rum - come - come wid a gravalicious; 
Dem a rum - come - come wid a gravalicious; 
Dem a rum-a - come-a - come-a wid a gravalicious; 
Dem a rum-a - come - come-a wid a gravalicious. 

See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! Man, go! 

Dip-a (for diplomatic); 
A 'yp-a (for hypocratic); 
Dry - dry - dry (for dry-land tourist); 
A tup-pa - tup-pa - tup-pa (for Topper Norris)! 

See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! 
See de 'ypocrites, them a-galang deh! Man, go!
CONTINUAR