Enya

Letra de Athair Ar Neamh

Letras de Enya

"Athair Ar Neamh"

Athair ar neamh, dia linn
 Athair ar neamh, dia liom
 Manam, mo chro, mo ghlir,
 Moladh duit, a dhia.
 
 Fada an l, go smh,
 Fada an och, gan ghruaim,
 Aoibhneas, thas, gr
 Moladh duit, a dhia.
 
 Mraim th l go l.
 Mraim th och go hich.
 
 Athair ar neamh, dia linn
 Athair ar neamh, dia liom
 An ghealach, an ghrian, an ghaoth,
 Moladh duit, a dhia.
CONTINUAR